Publicaties

Staatssteun als de doos van Pandora – de zaak Harlingen vs Spaansen (Tijdschrift voor staatssteun 2019)

Gunning zonder procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht (Gst 2019)

Boekbespreking – ProducentenOrganisaties als erkend kartel (TvAR 2019)

The agricultural cooperative and its members as a single economic entity from a Dutch perspective (Diritto Agroalimentare 2018)

De Franse witlofzaak en de nieuwe mededingingsregels in de landbouw (TvAR 2018)

De landbouwcooperatie en haar leden als economische eenheid (TvAR 2017)

De verbindend verklaring van landbouwvoorschriften (TvAR)

National Report CEDR COMMISSION I – Competition rules in agricolture (CDER 2017)

Staatssteun en onteigening – wanneer is volledige schadevergoeding toegestaan (Vastgoedrecht 2016)

Producentenorganisaties en het belang van regie over de afzet (SEW 2015)

Aanbodbundeling en gezamenlijke verkoop – Hoever reikt het kartelverbod (NtER 2015)

Beperking van onlinedistributie van merkproducten – waar liggen de grenzen

Mededinging in de landbouw in het bijzonder in het licht van de Russische boycot (TvAR 2014)

Scheiden van wonen en zorg (Vastgoedrecht 2013)

Woningcorporaties en aanbestedingsplicht – het blijft de gemoederen bezighouden (Vastgoedrecht 2011)

NMa deelt forse boetes uit in de zorg (Zorgmarkt 2008)

De terugvordering van onrechtmatige staatssteun – een proces in drie fasen (Gemeentestem 2008)

De NZa en mededingingsrecht in de zorg (Zorgmarkt 2007)

Staatssteun en sport – it’s all in the game (Gemeentestem 2003)

Grensoverschrijdende medische zorg verzekerd (Beursbengel 2003)