De verbindendverklaring van landbouwvoorschriften: het heeft nogal wat voeten in de aarde

verbindendverklaring landbouwvoorschriften

In de blog Het zuivelplan 2016 en de mededinging: een lastige combinatie wordt het plan van staatssecretaris Van Dam beschreven om de zuivelsector zelf de reductie van de reductie van de veestapel te laten regelen. Deze reductie is nodig om de fosfaatproductie omlaag te brengen. Dit is weer vereist om de zogenaamde ‘derogatie’ te behouden. In het oog springend onderdeel van het plan was om de voorschriften van de zuivelsector verbindend te verklaren voor ongebonden landbouwers.

De verbindendverklaring

De door staatssecretaris Van Dam voorgestelde verbindendverklaring van de regels omtrent de reductie van de veestapel ging niet door. Toch was het plan aanleiding dit voor Nederland nieuwe fenomeen nader te onderzoeken. Tot 2014 hoefden we er niets mee. We hadden immers productschappen die regelgevende bevoegdheid hadden en landbouwers bovendien konden verplichten een financiële bijdrage te betalen. Na de opheffing van de productschappen werd alles anders.

Het onderzoek heeft geleid tot het in het Tijdschrift voor agrarisch recht gepubliceerde artikel ‘De verbindendverklaring van landbouwvoorschriften: het heeft nogal wat voeten in de aarde’. In dit artikel, dat hier is na te lezen, wordt beschreven onder welke voorwaarden landbouwvoorschriften verbindend verklaard kunnen worden. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de mededingingsregels. Ook wordt aandacht besteed aan de praktijk in Frankrijk en Spanje. Landen die al vele jaren ervaring hebben met de verbindendverklaring van landbouwvoorschriften. Frankrijk stond zelfs aan de bakermat ervan. Tot slot wordt bekeken hoe we in Nederland sedert 2014 met de verbindendverklaring zijn omgegaan.Als advocaat ben ik gespecaliseerd in mededingingsrecht, staatsteun, marktordening in de landbouw (GMO) en compliance. Naast mijn werk voor DVAN advocaten ben ik buiten promovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit en onderzoek ik de ‘De rol van producentenorganisaties in het gemeenschappelijke landbouwbeleid’.

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twee × een =