Pre Loader

OVER ERIC

Zoek je naar informatie en advies over mededingingsrecht, staatssteun en Europees recht, dan komt mijn naam al snel naar boven. Daar ben ik trots op, want deze rechtsgebieden boeien mij niet alleen mateloos… ik wil ondernemers en organisaties ook graag persoonlijk wegwijs maken in de soms wel heel complexe regels. Vandaar ook deze site, waar je al heel veel informatie en actuele blogs kunt vinden.

UITDAGENDE RECHTSGEBIEDEN

Ik ben sinds 1992 actief als advocaat. Als advocaat richt ik mij al jaren op het mededingingsrecht, het staatssteunrecht, het marktordeningsrecht en het Europees recht. Voor het grote publiek zijn dit vaak ondoorgrondelijke rechtsgebieden. Dit komt ook door de vele open normen die in de praktijk ingevuld moeten worden. Lees meer >

SPECIALISATIES